SMEROM K ÚSPEŠNEJ PROFESIJNEJ SENIORITE

TOWARDS SUCCESSFUL SENIORITYTM

Finnish Institute of Occupational Health získal za vzdelávací program TOWARDS SUCCESSFUL SENIORITYTM 1. cenu na medzinárodnej súťaži v kategórii príkladov dobrej praxe na konferencii Work, Stress, and Health 2008 vo Washingtone.

E01_2

Zatiaľ  čo v kontinentálnej Európe sa dlhodobo presadzovala kultúra predčasného odchodu do dôchodku, v Škandinávii sa ujala vekovo neutrálna politika  a s ňou i nárok na prácu v akomkoľvek veku. Práve fínsky vzdelávací program, ktorý sa zameriava na zlepšenie riadenia kariéry, motivácie a duševnej pohody zamestnancov sa javí ako najprogresívnejší, s vedecky preukázateľnou efektivitou. Inovatívnym spôsobom pomáha vyrovnať sa na pracovisku s výzvami, ktoré sú spôsobené  rýchlo sa meniacimi pracovnými podmienkami.

PROFESNÍ SENIORITA®   – SMEROM K ÚSPEŠNEJ PROFESIJNEJ SENIORITE

Licencovaný, vzdelávací program TOWARDS SUCCESSFUL SENIORITYTM určený pre Slovenskú a Českú republiku na zlepšenie kariérneho riadenia, motivácie a duševnej pohody zamestnancov.

E03

ČO ZÍSKA ZAMESTNÁVATEĽ:

  • Spokojný zamestnanec = výkonný zamestnanec
  • Zníženie fluktuácie zamestnancov = zníženie nákladov
  • Podporou zamestnancov sa dosiahne lepšia kvalita ich práce
  • Posilnenie motivácie zamestnancov zapojiť sa do celoživotného vzdelávania
  • Predchádzanie syndrómu vyhorenia a depresií zamestnancov
  • Predĺženie a skvalitnenie profesijného života / prevencia  predčasného odchodu do dôchodku vysokokvalifikovaných  zamestnancov
  • Aktívny prístup zamestnancov k zmenám, ktoré prináša PRIEMYSEL 4.0
  • Využitie vysokého potenciálu vekovej rôznorodosti na pracovisku

PS

AM1

 

 

 

 

aptet05Nezisková organizácia Aptet n.o.  získala autorizáciu pre Slovenskú republiku na realizáciu vzdelávacieho programu  PROFESNÍ SENIORITA® – SMEROM K ÚSPEŠNEJ PROFESIJNEJ SENIORITE.

Investície  do dvojdňového, licencovaného školenia vašich zamestnancov sa vám bohato vrátia nielen finančne, ale i v podobe výkonných, reštartovaných a motivovaných zamestnancov.

 

osv_ps_aptetV prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Oficiálna stránka programu: http://www.profesniseniorita.cz/

Zoznam autorizovaných lektorov: http://www.profesniseniorita.cz/seznam-autorizovanych-lektoru-cr/