Ako si predĺžiť aktívny život

FullSizeRender

  • Názov: Ako si predĺžiť aktívny život / Starnutie a kvalita pracovného života v Európskej únii
    • Pôvodný názov: Towards a Longer Worklife
  • Autor: Juhani Ilmarinen
  • Rok vydania: 2008
  • Vydavateľstvo: Príroda, Bratislava
  • Počet strán: 468
  • ISBN: 978-80-07-01658-3

Kniha Ako si predĺžiť aktívny život poskytuje široký rozsah informácií pre plánovanie sratégií smerujúcich k lepšiemu pracovnému životu. Obsahuje unikátne porovnávacie štúdie starnůcich zamestnancov v roznych krajinách Európskej únie. Táto kniha však přináša najma praktické odporúčanie pre jednotlivcov, vládne inštitúcie, riadiacich pracovníkov firiem, ako aj mimovládne organizácie zaoberajúce sa zlepšovaním pracovného života.

Comments are closed.