Stali sme sa členmi Slovenskej asociácie age managementu

SAAMSlovenská asociácia age managementu na základe dobrovoľnosti a profesionálneho záujmu združuje organizácie (právnické a fyzické osoby), ktoré napomáhajú a majú záujem o problematiku age managementu v rámci svojej činnosti.

Cieľom činnosti Asociácie je:

  • podporiť zmenu postojov k veku, boj proti vekovým stereotypom a vekovej diskriminácii,
  • zvyšovať prestíž a autoritu konceptu age managementu,
  • rozvíjať spoluprácu s relevantnými subjektmi na národnej a medzinárodnej úrovni v oblasti výmeny skúsenosti a prenosu dobrej praxe.