AGE MANAGEMENT v krajinách V4

visegrad_fund_logo_blue

Komparatívna analýza zameraná (nielen) na uplatnenie AGE MANAGEMENTu v krajinách Vyšehradskej skupiny bola zverejnená na web stránke projektu „Platforma pre age management v rámci krajín V4“ / „Platform for Age Management within V4 Countries“ (no. 21520128).

Ďakujeme za možnosť spolupracovať na tomto projekte všetkým partnerom, ale v prvom rade hlavnému partnerovi Age Management z.s..

Celú analýzu si môžete prečítať na: http://www.v4agemanagement.eu/analysis-of-a-current-state-of-age-management-concept-implementation-in-v4-countries/