AGE MANAGEMENT v krajinách V4

Komparatívna analýza zameraná (nielen) na uplatnenie AGE MANAGEMENTu v krajinách Vyšehradskej skupiny bola zverejnená na web stránke projektu “Platforma pre age management v rámci krajín V4“ / „Platform for Age Management within V4 Countries“ (no. 21520128). Ďakujeme za možnosť spolupracovať na tomto projekte všetkým partnerom, ale v prvom rade hlavnému…

Continue reading