Platforma pre age management v rámci krajín V4

Dovoľujeme si vám oznámiť, že ako partner projektu sa nám podarilo získať podporu na realizáciu projektu „Platforma pre age management v rámci krajín V4“ / „Platform for Age Management within V4 Countries“ (no. 21520128) Grant bol udelený v rámci programu Visegrad Standard Grant http://visegradfund.org/grants/standard-grants Projekt bude realizovaný počas 11 mesiacov roku…

Continue reading