Publikácia „Je najvyšší čas na vekový manažment“

Publikácia „Je najvyšší čas na vekový manažment“ nadväzuje na konferenciu Vekový manažment a Národný program aktívneho starnutia. Sú v nej uvedené hlavné vystúpenia z konferencie a taktiež základné informácie o vekovom manažmente. A taktiež v nej nájdete aj naše rozhovory so zakladateľom vekového manažmentu profesorom Juhani Ilmarinen a pani Ilonou Štorovou, ktorá preniesla vekový manažment do Českej republiky.

Publikáciu si môžete prečítať TU

 

 

Zdroj publikácie: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/rada-vlady-sr-prava-seniorov/brozura-je-najvyssi-cas-vekovy-manazment.pdf