Psychologie stárnutí

psychologie starnut

 • Názov: Psychologie stárnutí
  • Pôvodný názov: The Psychology of Ageing
 • Autor: Ian Stuart-Hamilton
 • Rok vydania: 1999
 • Vydavateľstvo: Portál, Praha
 • Počet strán: 320
 • ISBN: 80-7178-274-2

Přehled poznatků o psychologických aspektech stárnutí. Autorovi se podařilo spojit vysokou odbornost se čtivostí a srozumitelností. Probírá všechny základní okruhy psychologické problematiky stárnutí a stáří a věnuje se také budoucnosti oboru gerontologie. Čtenáři ocení i rozsáhlý slovník termínů z oblasti gerontologie a gerontopsychologie.

Ako si predĺžiť aktívny život

FullSizeRender

 • Názov: Ako si predĺžiť aktívny život / Starnutie a kvalita pracovného života v Európskej únii
  • Pôvodný názov: Towards a Longer Worklife
 • Autor: Juhani Ilmarinen
 • Rok vydania: 2008
 • Vydavateľstvo: Príroda, Bratislava
 • Počet strán: 468
 • ISBN: 978-80-07-01658-3

Kniha Ako si predĺžiť aktívny život poskytuje široký rozsah informácií pre plánovanie sratégií smerujúcich k lepšiemu pracovnému životu. Obsahuje unikátne porovnávacie štúdie starnůcich zamestnancov v roznych krajinách Európskej únie. Táto kniha však přináša najma praktické odporúčanie pre jednotlivcov, vládne inštitúcie, riadiacich pracovníkov firiem, ako aj mimovládne organizácie zaoberajúce sa zlepšovaním pracovného života.