workshop AGE MANAGEMENT

Dňa 26. februára 2015 sa v Bratislave konal workshop na tému AGE MANAGEMENT, ktorého sme sa samozrejme zúčastnili. Bližšie informácie o workshope si môžete prečítať TU.

Workshop nadväzoval na konferenciu Vekový manažment a Národný program aktívneho starnutia, o ktorom sa môžete dozvedieť viac TU.

 

Konferencia VEKOVÝ MANAŽMENT a NÁRODNÝ PROGRAM AKTÍVNEHO STARNUTIA

16. februára 2015 sa v Bratislave uskutočnila konferencia s názvom Vekový manažment a Národný program aktívneho stretnutia, ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia Aptet n. o. Na konferencii odzneli príspevky a pohľady k tejto problematike od predstaviteľov verejného, súkromného a v diskusii aj tretieho sektora zo Slovenska a Českej republiky. Celé znenie príspevkov si môžete prečítať TU

Záštitu nad podujatím prevzal minister ráce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a predseda Rady vlády pre práva seniorov Ján Richter.

Aptet n.o. ako súčasť spojenectva pre vekový manažment

AMSK

Organizácia Aptet n.o. sa zapojila do spojenectva pre vekový manažment AGEMANAGEMENT.SK, ktorá si za svoj cieľ dala v plnej miere etablovať koncept age management-u na Slovensku.

Toto spojenectvo je v súlade s naším štatútom a je ďalším logickým krokom na ceste k systematickej zmene pohľadu na starobu a proces starnutia.

Sme presvedčení, že preseniorská edukácia a age management tvoria veľmi blízke koncepty, čo do cieľovej skupiny konkrétnej intervencie, ale aj použitých nástrojov na dosiahnutie preferovaného výsledku. Samotný age management je práve kľúčom k tomu, aby sa aj na Slovensku zamestnávatelia i štát postavili čelom k demografickým problém, s ktorými zápasí celá Európa a dokázali vyťažiť maximum z potenciálu starších zamestnancov. Toto využitie schopností zamestnancov pre prosperitu nielen konkrétneho podniku, ale aj celej spoločnosti však nemôže byť len jednostranné. Je nutné dôkladne poznať a analyzovať pracovné schopnosti zamestnancov a hľadať vhodné intervenčné nástroje, s ktorými dokážeme docieliť pozitívnu zmenu, resp. podporiť udržanie týchto pracovných schopností čo najdlhšie. Úlohou našej organizácie je v rámci tohto spojenectva zabezpečiť konkrétnu kvalifikovanú pomoc zamestnancom i zamestnávateľom aj v témach, ako je zosúladenie pracovného a osobného života a plánu odchodu do dôchodku.

Je pre nás veľkou cťou, že sme sa mohli stať súčasťou tohto výnimočné spojenectva a aj záväzkom, ktorý vyplýva zo sofistikovanosti celého konceptu age managementu.