Age Management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat

AM2

 • Názov: Age Management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v Českej republice
 • Autor: P. Novotný, N. Bosničová, J. Břenková, J. Fukan, B. Lazarová, D. Navrátilová, Z. Palán, B. Pokorný, M. Rabušicová
 • Rok vydania: 2014
 • Vydavateľstvo: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PRAHA
 • Počet strán: 142
 • ISBN: 978-80-904531-7-3

Průvodce pro jednotlivce, organizace a společnosť.
Problému stárnutí pracovní síly a situaci stárnoucích pracovníků i organizací, které stárnoucí pracovníky zaměstnávají, je v posledních letech či dekádách věnována značná pozornost. Analýzy demografické situace jednoznačně prokazují, že většina vyspělých zemí světa (a nejen ony) prochází demografickou změnou spojenou s postupným stárnutím (či dokonce zrychlujícím se stárnutím) populace, z níž plyne významný nárůst podílu lidí v post-produktivním věku a pokles podílu lidí ve věku produktivním. Způsob, jakým lze této situaci čelit, se stal předmětem bohatých diskusí v rámci sociální politiky i organizací. I  zaměstnavatelé v  soukromém i  veřejném sektoru, kteří donedávna podporovali starší pracovníky k opouštění práce, se k nim obracejí jako k žádoucí pracovní síle.

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+

 

age management

 • Názov: Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+: metodická příručka
 • Autor: L. Cimbálníková, J. Fukan, B. Lazarová, D. Navrátilová, P. Novotný, R. Odrazilová, Z. Palán, M. Rabušicová, M. Rajmonová, L. Řeháková, I. Štorová
 • Rok vydania: 2012
 • Vydavateľstvo: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PRAHA
 • Počet strán: 160
 • ISBN: 978-80-904531-5-9

Účelem této příručky je poskytnout základní informace o možnostech využití tzv. Age Managementu, tedy řízení s ohledem na věk, v práci podnikových personalistů, školitelů a poradců úřadu práce. V příručce jsou vystavěny tři moduly, jež mohou být využity variantním způsobem při různých vzdělávacích aktivitách. První modul v obecnosti uvádí do dané problematiky a je zaměřen na témata, která vytvářejí kontext pro uplatňování Age Managementu, jako je demografická situace v souvislostech se zaměstnaností a nezaměstnaností starších pracovníků, individuální změny, které přinášejí procesy stárnutí, jejich rizika a potenciality, a představuje samotný koncept Age Managementu v souvislostech s pracovní schopností. Následují další dva moduly, jež jsou již specificky určeny dvěma cílovým skupinám, a to poradcům úřadů práce a školitelům ve firmách. Jsou uspořádány tak, aby adresátům umožnily využít podnětů Age Managementu přímo v jejich pracovních a vzdělávacích aktivitách. Tyto dva moduly jsou v přílohách doplněny o příklady dobré praxe.