Antiageizmus

Pár myšlienok a dôvodov prečo sa pokúsiť zmeniť veci … Stanislav Lőrincz Niekedy sa zdá, že princíp existencie protikladov je vlastne otázkou existencie života a aj človeka ako takého. Máme nespočetné množstvo opozit, vo všetkých detailoch života. Na jednej strane, každý je za niečo a proti niečomu. Svet je formovaný množstvom antagonistických názorov.…

Continue reading

STRÁNKA VO VÝSTAVBE

NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA Aptet n.o. Vznikli sme  za účelom poskytnúť účinnú pomoc pri zvládaní adaptačných problémov vyplývajúcich z procesu starnutia. Transparenosť podľa medzinárodných štandardov je pre nás principiálna. Prenos inovácii, ako aj aktívna spolupráca na národných i medzinárodných výskumných projektoch, tvorí neoddeliteľnú súčasť nášho poslania. VZDELÁVANIE KOMUNITA PROJEKTY  

Continue reading