Platforma pre age management v rámci krajín V4

Dovoľujeme si vám oznámiť, že ako partner projektu sa nám podarilo získať podporu na realizáciu projektu „Platforma pre age management v rámci krajín V4“ / „Platform for Age Management within V4 Countries“ (no. 21520128) Grant bol udelený v rámci programu Visegrad Standard Grant http://visegradfund.org/grants/standard-grants Projekt bude realizovaný počas 11 mesiacov roku…

Continue reading

Publikácia „Je najvyšší čas na vekový manažment“

Publikácia „Je najvyšší čas na vekový manažment“ nadväzuje na konferenciu Vekový manažment a Národný program aktívneho starnutia. Sú v nej uvedené hlavné vystúpenia z konferencie a taktiež základné informácie o vekovom manažmente. A taktiež v nej nájdete aj naše rozhovory so zakladateľom vekového manažmentu profesorom Juhani Ilmarinen a pani Ilonou…

Continue reading

DVE PERCENTÁ

Rozhodnite aj Vy, na čo sa využijú 2% z Vašich daní. Aptet n.o. je nezisková organizácia  združujúca dobrovoľníkov poskytujúcich pomoc ľuďom opatrujúcich svojich blízkych trpiacich Alzheimerovou chorobou. Okrem tejto pomoci naši dobrovoľníci venujú úsilie a čas aj vzdelávaniu a osvete ľudí pripravujúcich sa na starobu. Vďaka Vašim 2% z daní…

Continue reading