Stali sme sa členmi Slovenskej asociácie age managementu

SAAMSlovenská asociácia age managementu na základe dobrovoľnosti a profesionálneho záujmu združuje organizácie (právnické a fyzické osoby), ktoré napomáhajú a majú záujem o problematiku age managementu v rámci svojej činnosti.

Cieľom činnosti Asociácie je:

  • podporiť zmenu postojov k veku, boj proti vekovým stereotypom a vekovej diskriminácii,
  • zvyšovať prestíž a autoritu konceptu age managementu,
  • rozvíjať spoluprácu s relevantnými subjektmi na národnej a medzinárodnej úrovni v oblasti výmeny skúsenosti a prenosu dobrej praxe.

AGE MANAGEMENT v krajinách V4

visegrad_fund_logo_blue

Komparatívna analýza zameraná (nielen) na uplatnenie AGE MANAGEMENTu v krajinách Vyšehradskej skupiny bola zverejnená na web stránke projektu „Platforma pre age management v rámci krajín V4“ / „Platform for Age Management within V4 Countries“ (no. 21520128).

Ďakujeme za možnosť spolupracovať na tomto projekte všetkým partnerom, ale v prvom rade hlavnému partnerovi Age Management z.s..

Celú analýzu si môžete prečítať na: http://www.v4agemanagement.eu/analysis-of-a-current-state-of-age-management-concept-implementation-in-v4-countries/

VIII. medzinárodná vedecká konferencia

aptet_sasV dňoch 22. a 23. septembra sme sa zúčastnili VIII. medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave, so zameraním na aktivizáciu seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby. Vďaka novým poznatkom a pomoci Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti môžeme i naďalej rozvíjať odborné služby v našom regióne. Tešíme sa na Vás na našich podporných skupinách.