STRÁNKA VO VÝSTAVBE

NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA Aptet n.o. Vznikli sme  za účelom poskytnúť účinnú pomoc pri zvládaní adaptačných problémov vyplývajúcich z procesu starnutia. Transparenosť podľa medzinárodných štandardov je pre nás principiálna. Prenos inovácii, ako aj aktívna spolupráca na národných i medzinárodných výskumných projektoch, tvorí neoddeliteľnú súčasť nášho poslania. VZDELÁVANIE KOMUNITA PROJEKTY  

Continue reading

Výnimočné je spoznávanie

Anka (dobrovoľnička Aptet n.o.) Možno som človek neposedný, zvedavý alebo udalosti, ktoré sú ohraničené–jar, leto, jeseň, zima a ktoré sa opakujú ako povinnosti v domácnosti –varenie, upratovanie, sú pre mňa zväzujúce. Výnimočné je spoznávanie –vzdelávanie. Úprimne povedané, po ukončení Základnej deväťročnej školy som dosiahla to najnižšie vzdelanie aké bolo možné v mojej mladosti…

Continue reading

Hry a činnosti pro aktivní seniory

hacpas

  • Názov: Hry a činnosti pro aktivní seniory
  • Autor: Jitka Suchá, Iva Jindrová, Běla Hátlová
  • Rok vydania: 2013
  • Vydavateľstvo: Portál, PRAHA
  • Počet strán: 176
  • ISBN: 978-80-262-0335-3

Kniha se zaměřuje na různé způsoby a možnosti, jak aktivizovat seniory – zejména v institucích, ale i v domácím prostředí. Aktivizace je velmi důležitá součást kvalitní a komplexní péče o seniory.
Pozornost je věnována především skupinovým, ale také individuálním činnostem. Ty pokrývají řadu oblastí a mnoho stránek života seniorů: zařazeny jsou aktivity na podporu různých kognitivních funkcí, práce se vzpomínkami, činnosti s hudbou a zpěvem, pohybové aktivity, stolní a zábavné hry, kontakt se zvířaty, výtvarné činnosti, vaření, spirituální aktivity, stimulace smyslů a další.

U každé činnosti je konkrétně popsáno, pro koho je vhodná, co se s její pomocí procvičuje, jak ji provádět, jaké pomůcky jsou k ní potřeba a jestli ji lze upravit (např. pro osoby s demencí nebo výraznějším fyzickým handicapem). Důraz je kladen na vhodnost každé aktivity pro tuto věkovou skupinu, její smysluplnost a podporu důstojnosti staršího člověka.

Kniha je psána tak, aby byla srozumitelná nejen pro odborníky (aktivizační pracovníky, pracovníky sociální péče, pracovníky přímé péče, osobní asistenty, pečovatele, ergoterapeuty), ale i pro laiky, kteří pečují o seniory.

Mgr. Jitka Suchá vystudovala ergoterapii a fyzioterapii, je trenérkou paměti. Pracuje v Gerontologickém centru jako vedoucí denního stacionáře pro seniory. Vedle toho vede přednášky, kurzy, školení a tréninky paměti. Je autorkou mnoha odborných i populárních publikací, z nichž v Portálu vyšly: Cvičení paměti pro každý věk (2007), Trénink paměti pro každý věk (2008), Trénujte si paměť (2010), Skupinové hry pro cvičení paměti v každém věku (2012). S Ivou Jindrovou je autorkou Krabice pro kognitivní trénink (2005).

Mgr. Iva Jindrová vystudovala psychosociální vědy a má za sebou praxi v Psychiatrické léčebně Bohnice, na Lince bezpečí, v Gerontologickém centru. Přednáší rovněž na téma muzikoterapie u seniorů.

Doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D., je absolventkou psychologie a členkou Katedry psychologie při Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Zaměřuje se na vztah psychiky a pohybu a na problematiku využití aktivního pohybu v prevenci a léčbě psychických poruch a onemocnění. Je autorkou řady odborných publikací.