Age Management SALON – BRATISLAVA 2018

Nezisková organizácia Aptet n.o. si Vás v mene Slovenskej asociácie age managementu dovoľuje pozvať na Age Management SALON, ktorý sa bude konať 13. Júna 2018 v BRATISLAVE. Viac informácii nájdete na http://www.intenziva.sk/konferencia/age-management-salon. Oficiálna stránka asociácie: http://www.agemanagement-eu.com/

Continue reading

AGE MANAGEMENT na HR days Bratislava 2017

Dňa 18.05.2017 sme vystúpili na odbornej konferencii HR days Bratislava, ktorá sa venovala aktuálny trendom v oblasti zamestnania. Naša prezentácia sa venovala téme: Age management ako odpoveď na nedostatok pracovnej sily • Stav age managementu v roku 2017 na Slovensku • Prečo je dôležitý age management vo firemnej praxi (burn…

Continue reading

Stali sme sa členmi Slovenskej asociácie age managementu

Slovenská asociácia age managementu na základe dobrovoľnosti a profesionálneho záujmu združuje organizácie (právnické a fyzické osoby), ktoré napomáhajú a majú záujem o problematiku age managementu v rámci svojej činnosti. Cieľom činnosti Asociácie je: podporiť zmenu postojov k veku, boj proti vekovým stereotypom a vekovej diskriminácii, zvyšovať prestíž a autoritu konceptu age managementu, rozvíjať spoluprácu s relevantnými subjektmi na…

Continue reading