Antiageizmus

Pár myšlienok a dôvodov prečo sa pokúsiť zmeniť veci … Stanislav Lőrincz Niekedy sa zdá, že princíp existencie protikladov je vlastne otázkou existencie života a aj človeka ako takého. Máme nespočetné množstvo opozit, vo všetkých detailoch života. Na jednej strane, každý je za niečo a proti niečomu. Svet je formovaný množstvom antagonistických názorov.…

Continue reading