Aptet n.o. ako súčasť spojenectva pre vekový manažment

Organizácia Aptet n.o. sa zapojila do spojenectva pre vekový manažment AGEMANAGEMENT.SK, ktorá si za svoj cieľ dala v plnej miere etablovať koncept age management-u na Slovensku. Toto spojenectvo je v súlade s naším štatútom a je ďalším logickým krokom na ceste k systematickej zmene pohľadu na starobu a proces starnutia. Sme presvedčení, že preseniorská edukácia a age…

Continue reading