Konferencia VEKOVÝ MANAŽMENT a NÁRODNÝ PROGRAM AKTÍVNEHO STARNUTIA

16. februára 2015 sa v Bratislave uskutočnila konferencia s názvom Vekový manažment a Národný program aktívneho stretnutia, ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia Aptet n. o. Na konferencii odzneli príspevky a pohľady k tejto problematike od predstaviteľov verejného, súkromného a v diskusii aj tretieho sektora zo Slovenska a Českej republiky. Celé…

Continue reading