WIN – WIN – WIN

AGE MANAGEMENT je skutočne koncept, z implementácie ktorého ťaží každý. Zamestnanec, zamestnávateľ i samotný štát. I na Slovensku prichádza doba, kedy nielen výška platu rozhoduje o tom, kto zostane a kto zmení zamestnávateľa. Firmy investujú nemalé prostriedky, aby ich pracovná ponuka bola skutočne tá najatraktívnejšia. AGE MANAGEMENT ako koncept rešpektuje vek i schopnosti zamestnancov a robí konkrétne…

Continue reading

SMEROM K ÚSPEŠNEJ PROFESIJNEJ SENIORITE

Program „PROFESNÍ SENIORITA“ nie je určená pre seniorov (ako názov často evokuje), ale pre všetky vekové skupiny zamestnancov. Pripravte Vašich zamestnancov na PRIEMYSEL 4.0 a naplno využite ich potenciál. Spokojný zamestnanec = výkonný zamestnanec. Podporte svojich zamestnancov pri plánovaní zmien profesijnej kariéry vo firme – podporte ich motiváciu k celoživotnému vzdelávaniu. Pomocou…

Continue reading

Platforma pre age management v rámci krajín V4

Dovoľujeme si vám oznámiť, že ako partner projektu sa nám podarilo získať podporu na realizáciu projektu „Platforma pre age management v rámci krajín V4“ / „Platform for Age Management within V4 Countries“ (no. 21520128) Grant bol udelený v rámci programu Visegrad Standard Grant http://visegradfund.org/grants/standard-grants Projekt bude realizovaný počas 11 mesiacov roku…

Continue reading