WIN – WIN – WIN

AGE MANAGEMENT je skutočne koncept, z implementácie ktorého ťaží každý. Zamestnanec, zamestnávateľ i samotný štát.

I na Slovensku prichádza doba, kedy nielen výška platu rozhoduje o tom, kto zostane a kto zmení zamestnávateľa. Firmy investujú nemalé prostriedky, aby ich pracovná ponuka bola skutočne tá najatraktívnejšia. AGE MANAGEMENT ako koncept rešpektuje vek i schopnosti zamestnancov a robí konkrétne kroky k tomu, aby ich pracovné schopnosti boli čo najdlhšie a v najvyššej kvalite zachované.

A čo viac si môže firma, zamestnanec i štát priať?  Existuje väčší benefit pre zamestnancov, ako zabezpečenie práve takých pracovných podmienok (vrátane riadenia), ktoré pomôžu nielen čo najdlhšie uchovať, ale i rozvíjať ich pracovné schopnosti?

Práve individuálne pracovné schopnosti sú tým najcennejším benefitom, lebo majú dominantný  vplyv na neodkázanosť a otvorenú budúcnosť zamestnanca – človeka. Paradoxne, zamestnávateľ nedáva benefit svojmu zamestnancovi len teraz, ale zásadným spôsobom ovplyvňuje kvalitu jeho života i ďalšej kariéry vrátane budúceho dôchodku.

Už asi nikto nepochybuje o tom, že demografické zmeny zasiahnu v blízkej dobe Slovensko v plnej sile a ich dopad na konkurencieschopnosť bude zdrvujúca. Ak si uvedomíme, že na trhu práce bude stále väčšia skupina starších zamestnancov, ktorí sa okrem existujúcich problémov budú musieť vysporiadať aj so zmenami, ktoré so sebou prinesie PRIEMYSEL 4.0, je maximálne racionálnym krokom firiem investovať do AGE MANAGEMENTU. A mimochodom, zásadne sa zmení aj vekový priemer ich klientov, dodávateľov, partnerov…

O výhodách pre štát len v krátkosti. Dobré pracovné schopnosti znamenajú menej práceneschopnosti, menej výdavkov na zdravotnú a sociálnu starostlivosť, menej nákladov na dôchodok atď…

A na záver trochu teórie na zamyslenie:

 1. Pracovné schopnosti sú tvorené rovnováhou medzi osobnými zdrojmi pracovníka (zdravie a funkčná kapacita, vzdelanie, vedomosti, zručnosti, hodnoty, postoje a motivácia) a pracovnými požiadavkami, ktoré sú naňho kladené (obsah práce a jeho náročnosť a organizácia, nároky vyplývajúce z pracovného prostredia, kolektívu a spôsobu riadenia).“ Štorová, 2015
 2. Starnutie a práca je výzva pre každého:

Ilmarinen, 2005

 

SMEROM K ÚSPEŠNEJ PROFESIJNEJ SENIORITE

Program „PROFESNÍ SENIORITA“ nie je určená pre seniorov (ako názov často evokuje), ale pre všetky vekové skupiny zamestnancov.

 • Pripravte Vašich zamestnancov na PRIEMYSEL 4.0 a naplno využite ich potenciál. Spokojný zamestnanec = výkonný zamestnanec.
 • Podporte svojich zamestnancov pri plánovaní zmien profesijnej kariéry vo firme – podporte ich motiváciu k celoživotnému vzdelávaniu.
 • Pomocou programu si znížte fluktuáciu zamestnancov a vašou odmenou budú znížené náklady spojené s ich výmenou.
 • Skupinová metóda je založená na aktívnej výuke s využitím facilitácie.
 • Predchádzajte syndrómu vyhorenia a depresii u svojich zamestnancov.
 • Využite obrovský potenciál vekovej rôznorodosti na pracovisku.
 • Predĺžte a skvalitnite profesijný život zamestnancov.
 • Predchádzajte predčasnému odchodu do dôchodku kvalifikovaných zamestnancov.
 • Dvaja facilitátori na jednu skupinu (počet účastníkov 8 -15).
 • Je zameraná na hľadanie a nachádzanie vlastných riešení a zdrojov účastníkov programu.
 • Výstupným dokumentom je akčný plán každého účastníka.
 • Účastníci sa naučia:
  • vnímať vlastnú výkonnosť – veriť si, vytvoriť si a dodržiavať pracovné ciele,
  • zmapovať a rozvíjať zručnosti pre riadenie svojej kariéry,
  • rozvíjať schopnosti zvládať zmeny,
  • ako zvládať pracovný stres – predchádzať syndrómu vyhorenia a depresiám,
  • posilniť postoj k celoživotnému vzdelávaniu a jeho uplatnenie v pracovnom i osobnom živote,
  • podporovať vlastnú duševnú rovnováhu a zdravie v práci.
 • Navštívte oficiálnu stránku programu pre Česku a Slovenskú republiku profesniseniorita.sk a http://www.aptet.sk/?page_id=1086

Zaujal Vás tento program?

Neváhajte nás kontaktovať, sme tu pre Vás.

aptet@aptet.sk

Platforma pre age management v rámci krajín V4

AMV4Dovoľujeme si vám oznámiť, že ako partner projektu sa nám podarilo získať podporu na realizáciu projektu „Platforma pre age management v rámci krajín V4“ / „Platform for Age Management within V4 Countries“ (no. 21520128)

Grant bol udelený v rámci programu Visegrad Standard Grant http://visegradfund.org/grants/standard-grants

Projekt bude realizovaný počas 11 mesiacov roku 2016.

Oficiálna webová stránka projektu: http://www.v4agemanagement.eu/

Hlavné aktivity projektu:

 • Tvorba interaktívnej webovej platformy.
 • Teoretický komparatívny výskum/ analýza uplatnenia konceptu age managementu (ďalej len AM) v krajinách V4:
  • stav povedomia o AM vo vzťahu k trhu práce a demografickému vývoju v jednotlivých krajinách,
  • propagácia konceptu AM – závery výskumných analýz zverejnené a propagované spoločne na webovej platforme projektu,
  • interaktívny workshop v Českej republike,
  • návrh ďalšieho postupu riešenia otázky AM v jednotlivých krajinách V4.

Líder projektu:

Partneri projektu:

visegrad_fund_logo_blue