Vplyv edukácie na kvalitu života seniorov

venkz

  • Názov: Vplyv edukácie na kvalitu života seniorov
  • Autor: doc. PaedDr. Ctibor HATÁR, PhD. (ed.)
  • Rok vydania: 2013
  • Vydavateľstvo: UKF, NITRA
  • Počet strán: 159
  • ISBN: 978-80-558-0249-7

Zborník vedeckých štúdií nastoľuje nové a zároveň odpovedá na vybrané predznačené otázky týkajúce sa seniorskej problematiky, pričom ťažisko mnohých štúdií spočíva v kvalite života starších ľudí, ktorí sa stali, resp. potenciálne sa môžu stať klientmi sociálnych zariadení. Autorský kolektív postupne prechádza od teoretickej analýzy kľúčových a súvzťažných pojmov, cez popis konkrétnych nástrojov, podmienok a faktorov ovplyvňujúcich kvalitu života starších ľudí, končiac až pri nastolení vlastných výskumných zámerov.