AGE MANAGEMENT na HR days Bratislava 2017

Dňa 18.05.2017 sme vystúpili na odbornej konferencii HR days Bratislava, ktorá sa venovala aktuálny trendom v oblasti zamestnania. Naša prezentácia sa venovala téme: Age management ako odpoveď na nedostatok pracovnej sily • Stav age managementu v roku 2017 na Slovensku • Prečo je dôležitý age management vo firemnej praxi (burn…

Continue reading

Stali sme sa členmi Slovenskej asociácie age managementu

Slovenská asociácia age managementu na základe dobrovoľnosti a profesionálneho záujmu združuje organizácie (právnické a fyzické osoby), ktoré napomáhajú a majú záujem o problematiku age managementu v rámci svojej činnosti. Cieľom činnosti Asociácie je: podporiť zmenu postojov k veku, boj proti vekovým stereotypom a vekovej diskriminácii, zvyšovať prestíž a autoritu konceptu age managementu, rozvíjať spoluprácu s relevantnými subjektmi na…

Continue reading

AGE MANAGEMENT v krajinách V4

Komparatívna analýza zameraná (nielen) na uplatnenie AGE MANAGEMENTu v krajinách Vyšehradskej skupiny bola zverejnená na web stránke projektu „Platforma pre age management v rámci krajín V4“ / „Platform for Age Management within V4 Countries“ (no. 21520128). Ďakujeme za možnosť spolupracovať na tomto projekte všetkým partnerom, ale v prvom rade hlavnému…

Continue reading