AGE MANAGEMENT na HR days Bratislava 2017

Dňa 18.05.2017 sme vystúpili na odbornej konferencii HR days Bratislava, ktorá sa venovala aktuálny trendom v oblasti zamestnania. Naša prezentácia sa venovala téme:

Age management ako odpoveď na nedostatok pracovnej sily
• Stav age managementu v roku 2017 na Slovensku
• Prečo je dôležitý age management vo firemnej praxi (burn out, nedostatok kvalifikovaných pracovníkov)
• Age management nie je len pre staršie vekové kategórie zamestnancov

Fotogalériu z tejto výbornej akcie nájdete na: http://www.hrdays.sk/fotogaleria-hr-days-ba-2017/?utm_medium=mail&utm_source=Mailing_bratislava_dakovacka&utm_campaign=HR_Days_2017&utm_content=text-link

 

Stali sme sa členmi Slovenskej asociácie age managementu

SAAMSlovenská asociácia age managementu na základe dobrovoľnosti a profesionálneho záujmu združuje organizácie (právnické a fyzické osoby), ktoré napomáhajú a majú záujem o problematiku age managementu v rámci svojej činnosti.

Cieľom činnosti Asociácie je:

  • podporiť zmenu postojov k veku, boj proti vekovým stereotypom a vekovej diskriminácii,
  • zvyšovať prestíž a autoritu konceptu age managementu,
  • rozvíjať spoluprácu s relevantnými subjektmi na národnej a medzinárodnej úrovni v oblasti výmeny skúsenosti a prenosu dobrej praxe.