Rozhovor s pánom prof. JUDr. Vojtechom Tkáčom, CSc.

Pán profesor je vysokoškolským učiteľom na viacerých slovenských vysokých školách a univerzitách, jeho hlavné pôsobisko je na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Roky pôsobí ako renomovaný právny poradca pre štátne i medzinárodné organizácie. Pracoval v oblasti odborovej sociálnej legislatívy, vykonával funkcie štátneho tajomníka a ministra práce, sociálnych vecí…

Continue reading

Rozhovor s pani PaedDr. Máriou Čunderlíkovou

Je odbornou riaditeľkou a garantkou poskytovaných služieb jedinečného zariadenia na Slovensku, Centra MEMORY v Bratislave. Ako vyštudovaná liečebná pedagogička, akreditovaná trénerka pamäti sa dennodenne stretáva s nenápadným, ale o to despotickejším spoločníkom, Alzheimerovou chorobou. Pani riaditeľka, koho sa týka Alzheimerova choroba? Alzheimerova  choroba sa týka nás všetkých. Je to ochorenie ako každé iné, avšak…

Continue reading