Rozhovor s pani PhDr. Miroslavou Tokovskou, PhD

Pani doktorka je pôvodným vzdelaním a povolaním zdravotná sestra so skúsenosťami z Nemecka, vyštudovanou sociálnou pracovníčkou s praxou na gerontopsychiatrickom oddelení v Nórsku, v dennom stacionári a zariadení opatrovateľskej služby pre seniorov na Slovensku. Aktívne pôsobila v rokoch 2012-2015 na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela, Katedre sociálnej práce v Banskej Bystrici…

Continue reading

Rozhovor s pani prof. PhDr. Beátou Balogovou, PhD.

Riaditeľka Inštitútu edukológie a sociálnej práce, riaditeľka Centra pre edukáciu a výskum seniorov na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, členka senátu FF PU, garantka bakalárskeho, magisterského, doktorandského študijného programu a habilitačného a inauguračného konania v odbore sociálna práca, aktívna supervízorka v sociálnej práci. Pani profesorka, ako vyzerá preseniorská edukácia v praxi na Slovensku? Tak ako v spoločenských vedách, tak aj praxi sa problematike…

Continue reading