STRÁNKA VO VÝSTAVBE

NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA Aptet n.o. Vznikli sme  za účelom poskytnúť účinnú pomoc pri zvládaní adaptačných problémov vyplývajúcich z procesu starnutia. Transparenosť podľa medzinárodných štandardov je pre nás principiálna. Prenos inovácii, ako aj aktívna spolupráca na národných i medzinárodných výskumných projektoch, tvorí neoddeliteľnú súčasť nášho poslania. VZDELÁVANIE KOMUNITA PROJEKTY  

Continue reading