STRÁNKA VO VÝSTAVBE

aptet04_02NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA

Aptet n.o.

Vznikli sme  za účelom poskytnúť účinnú pomoc pri zvládaní adaptačných problémov vyplývajúcich z procesu starnutia.

Transparenosť podľa medzinárodných štandardov je pre nás principiálna.

Prenos inovácii, ako aj aktívna spolupráca na národných i medzinárodných výskumných projektoch, tvorí neoddeliteľnú súčasť nášho poslania.

aptet_academy_04VZDELÁVANIE

aptet_coeo_01KOMUNITA

aptet_cogitatumPROJEKTY

 

Výnimočné je spoznávanie

aptet_photo

Anka (dobrovoľnička Aptet n.o.)

Možno som človek neposedný, zvedavý alebo udalosti, ktoré sú ohraničené–jar, leto, jeseň, zima a ktoré sa opakujú ako povinnosti v domácnosti –varenie, upratovanie, sú pre mňa zväzujúce. Výnimočné je spoznávanie –vzdelávanie.

Úprimne povedané, po ukončení Základnej deväťročnej školy som dosiahla to najnižšie vzdelanie aké bolo možné v mojej mladosti –záučný list –a potom pracovať. Niežeby som bola lenivá do učenia, ani jednotkárka som nebola, ale ma nemilo prekvapil postoj mojich rodičov k štúdiu, na ktoré som bola prijatá po absolvovaní prijímacích skúšok na zdravotnú školu v Nitre. Na moje štúdium neboli peniaze (pri šiestich deťoch náročné).

Začala som hneď pracovať. Peniaze prišli, ale aj veľká manželská láska, stavba rodinného domu, deti a moja maturita išla bokom, no nie na dlho. Práca so zdravotne postihnutými bola podmienená stredoškolským vzdelaním. Keď vás baví práca, aj štúdium popri zamestnaní ide hladko. Maturitu som mala vo vrecku a novévedomosti v hlave. Manžel v čase môjho štúdia podnikal, vedenie peňažného denníka bola moja záležitosť a daňové priznanie prvou vedomostnou skúškou, ktorá dopadla na výbornú. Roky ubiehali, moje deti rástli a ja som si uvedomovala, že ak budem mať vnúčatá, pri tomto uponáhľanom svete vedy a techniky, im nebudem rozumieť, moje vedomosti budú za ich vedomosťami zaostávať. Keďže môj vek a maturita spĺňajú podmienky na prijatie na Univerzitu tretieho veku, navštevujem Bratislavu dvakrát do mesiaca a prednášky na univerzite si vypočujem s veľkou radosťou a nadšením. A čo je dôležité, dovolia mi nahliadnuť do sveta vedomostí, ktoré som ja v mladšom veku nedosiahla. Hovorí sa  „učíme sa celý život“a mne to učenie prináša dvojnásobné ovocie. Problémy so zrakom mám od svojich osemnástich rokov, kurzy priestorovej orientácie, Braillovo písmo som absolvovala ako prvé a samostatný pohyb v známom prostredí je čiastočne vyriešený. Nikdy nie je neskoro, roky mladosti sa vrátiť nedajú, ale životné skúsenosti môžem dopĺňať vedomosťami, ktorými ma napĺňajú prednášky na univerzite. Pohybové aktivity pre seniorov je asi ten najjednoduchší spôsob, ktorým si čiastočne prispievam k utužovaniu zdravia, ako sa správajú vírusy, baktérie v ľudskom tele, Alzheimerova choroba, prednáška na túto tému a po nej diskusia bola zrnkom múdrosti a dobrou radou do života. Psychológia, filozofia, história, zaujímavé témy, ktoré tiež prispievajú k vnútorným hodnotám. Počítače, postrach staršej generácie, ale výborný pomocník, prezradí cestovný poriadok, najnovšiu módu, ordinačné hodiny u lekára, predpoveď počasia a neobmedzený počet informácií. Počítačovým kurzom som získala teóriu, prax v zamestnanía s mojimi vnukmi. To mápre mňa neoceniteľnúhodnotu. Hlavolamy, rozprávky, písanie a mnoho zaujímavostíktoréposkytuje počítač, môžem naučiťsvojich vnukov.

Ja ako stará mama, som rada, že vnukom nielen navarím a „postrážim“ počas neprítomnosti ich rodičov, ale môžem prispieť zrnkom šikovnosti a múdrosti, ktorési táto uponáhľaná doba vyžaduje. Ak to zdravotný stav dovolí, budem sa aj naďalej vzdelávať, veď„len z toho môžeme rozdávať čo máme“.

Hry a činnosti pro aktivní seniory

hacpas

  • Názov: Hry a činnosti pro aktivní seniory
  • Autor: Jitka Suchá, Iva Jindrová, Běla Hátlová
  • Rok vydania: 2013
  • Vydavateľstvo: Portál, PRAHA
  • Počet strán: 176
  • ISBN: 978-80-262-0335-3

Kniha se zaměřuje na různé způsoby a možnosti, jak aktivizovat seniory – zejména v institucích, ale i v domácím prostředí. Aktivizace je velmi důležitá součást kvalitní a komplexní péče o seniory.
Pozornost je věnována především skupinovým, ale také individuálním činnostem. Ty pokrývají řadu oblastí a mnoho stránek života seniorů: zařazeny jsou aktivity na podporu různých kognitivních funkcí, práce se vzpomínkami, činnosti s hudbou a zpěvem, pohybové aktivity, stolní a zábavné hry, kontakt se zvířaty, výtvarné činnosti, vaření, spirituální aktivity, stimulace smyslů a další.

U každé činnosti je konkrétně popsáno, pro koho je vhodná, co se s její pomocí procvičuje, jak ji provádět, jaké pomůcky jsou k ní potřeba a jestli ji lze upravit (např. pro osoby s demencí nebo výraznějším fyzickým handicapem). Důraz je kladen na vhodnost každé aktivity pro tuto věkovou skupinu, její smysluplnost a podporu důstojnosti staršího člověka.

Kniha je psána tak, aby byla srozumitelná nejen pro odborníky (aktivizační pracovníky, pracovníky sociální péče, pracovníky přímé péče, osobní asistenty, pečovatele, ergoterapeuty), ale i pro laiky, kteří pečují o seniory.

Mgr. Jitka Suchá vystudovala ergoterapii a fyzioterapii, je trenérkou paměti. Pracuje v Gerontologickém centru jako vedoucí denního stacionáře pro seniory. Vedle toho vede přednášky, kurzy, školení a tréninky paměti. Je autorkou mnoha odborných i populárních publikací, z nichž v Portálu vyšly: Cvičení paměti pro každý věk (2007), Trénink paměti pro každý věk (2008), Trénujte si paměť (2010), Skupinové hry pro cvičení paměti v každém věku (2012). S Ivou Jindrovou je autorkou Krabice pro kognitivní trénink (2005).

Mgr. Iva Jindrová vystudovala psychosociální vědy a má za sebou praxi v Psychiatrické léčebně Bohnice, na Lince bezpečí, v Gerontologickém centru. Přednáší rovněž na téma muzikoterapie u seniorů.

Doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D., je absolventkou psychologie a členkou Katedry psychologie při Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Zaměřuje se na vztah psychiky a pohybu a na problematiku využití aktivního pohybu v prevenci a léčbě psychických poruch a onemocnění. Je autorkou řady odborných publikací.