SMEROM K ÚSPEŠNEJ PROFESIJNEJ SENIORITE

Program „PROFESNÍ SENIORITA“ nie je určená pre seniorov (ako názov často evokuje), ale pre všetky vekové skupiny zamestnancov.

 • Pripravte Vašich zamestnancov na PRIEMYSEL 4.0 a naplno využite ich potenciál. Spokojný zamestnanec = výkonný zamestnanec.
 • Podporte svojich zamestnancov pri plánovaní zmien profesijnej kariéry vo firme – podporte ich motiváciu k celoživotnému vzdelávaniu.
 • Pomocou programu si znížte fluktuáciu zamestnancov a vašou odmenou budú znížené náklady spojené s ich výmenou.
 • Skupinová metóda je založená na aktívnej výuke s využitím facilitácie.
 • Predchádzajte syndrómu vyhorenia a depresii u svojich zamestnancov.
 • Využite obrovský potenciál vekovej rôznorodosti na pracovisku.
 • Predĺžte a skvalitnite profesijný život zamestnancov.
 • Predchádzajte predčasnému odchodu do dôchodku kvalifikovaných zamestnancov.
 • Dvaja facilitátori na jednu skupinu (počet účastníkov 8 -15).
 • Je zameraná na hľadanie a nachádzanie vlastných riešení a zdrojov účastníkov programu.
 • Výstupným dokumentom je akčný plán každého účastníka.
 • Účastníci sa naučia:
  • vnímať vlastnú výkonnosť – veriť si, vytvoriť si a dodržiavať pracovné ciele,
  • zmapovať a rozvíjať zručnosti pre riadenie svojej kariéry,
  • rozvíjať schopnosti zvládať zmeny,
  • ako zvládať pracovný stres – predchádzať syndrómu vyhorenia a depresiám,
  • posilniť postoj k celoživotnému vzdelávaniu a jeho uplatnenie v pracovnom i osobnom živote,
  • podporovať vlastnú duševnú rovnováhu a zdravie v práci.
 • Navštívte oficiálnu stránku programu pre Česku a Slovenskú republiku profesniseniorita.sk a http://www.aptet.sk/?page_id=1086

Zaujal Vás tento program?

Neváhajte nás kontaktovať, sme tu pre Vás.

aptet@aptet.sk

AGE MANAGEMENT na HR days Bratislava 2017

Dňa 18.05.2017 sme vystúpili na odbornej konferencii HR days Bratislava, ktorá sa venovala aktuálny trendom v oblasti zamestnania. Naša prezentácia sa venovala téme:

Age management ako odpoveď na nedostatok pracovnej sily
• Stav age managementu v roku 2017 na Slovensku
• Prečo je dôležitý age management vo firemnej praxi (burn out, nedostatok kvalifikovaných pracovníkov)
• Age management nie je len pre staršie vekové kategórie zamestnancov

Fotogalériu z tejto výbornej akcie nájdete na: http://www.hrdays.sk/fotogaleria-hr-days-ba-2017/?utm_medium=mail&utm_source=Mailing_bratislava_dakovacka&utm_campaign=HR_Days_2017&utm_content=text-link