WIN – WIN – WIN

AGE MANAGEMENT je skutočne koncept, z implementácie ktorého ťaží každý. Zamestnanec, zamestnávateľ i samotný štát.

I na Slovensku prichádza doba, kedy nielen výška platu rozhoduje o tom, kto zostane a kto zmení zamestnávateľa. Firmy investujú nemalé prostriedky, aby ich pracovná ponuka bola skutočne tá najatraktívnejšia. AGE MANAGEMENT ako koncept rešpektuje vek i schopnosti zamestnancov a robí konkrétne kroky k tomu, aby ich pracovné schopnosti boli čo najdlhšie a v najvyššej kvalite zachované.

A čo viac si môže firma, zamestnanec i štát priať?  Existuje väčší benefit pre zamestnancov, ako zabezpečenie práve takých pracovných podmienok (vrátane riadenia), ktoré pomôžu nielen čo najdlhšie uchovať, ale i rozvíjať ich pracovné schopnosti?

Práve individuálne pracovné schopnosti sú tým najcennejším benefitom, lebo majú dominantný  vplyv na neodkázanosť a otvorenú budúcnosť zamestnanca – človeka. Paradoxne, zamestnávateľ nedáva benefit svojmu zamestnancovi len teraz, ale zásadným spôsobom ovplyvňuje kvalitu jeho života i ďalšej kariéry vrátane budúceho dôchodku.

Už asi nikto nepochybuje o tom, že demografické zmeny zasiahnu v blízkej dobe Slovensko v plnej sile a ich dopad na konkurencieschopnosť bude zdrvujúca. Ak si uvedomíme, že na trhu práce bude stále väčšia skupina starších zamestnancov, ktorí sa okrem existujúcich problémov budú musieť vysporiadať aj so zmenami, ktoré so sebou prinesie PRIEMYSEL 4.0, je maximálne racionálnym krokom firiem investovať do AGE MANAGEMENTU. A mimochodom, zásadne sa zmení aj vekový priemer ich klientov, dodávateľov, partnerov…

O výhodách pre štát len v krátkosti. Dobré pracovné schopnosti znamenajú menej práceneschopnosti, menej výdavkov na zdravotnú a sociálnu starostlivosť, menej nákladov na dôchodok atď…

A na záver trochu teórie na zamyslenie:

  1. Pracovné schopnosti sú tvorené rovnováhou medzi osobnými zdrojmi pracovníka (zdravie a funkčná kapacita, vzdelanie, vedomosti, zručnosti, hodnoty, postoje a motivácia) a pracovnými požiadavkami, ktoré sú naňho kladené (obsah práce a jeho náročnosť a organizácia, nároky vyplývajúce z pracovného prostredia, kolektívu a spôsobu riadenia).“ Štorová, 2015
  2. Starnutie a práca je výzva pre každého:

Ilmarinen, 2005