Archív podľa mesiaca: apríl, 2015

pair-2914879_1920
Preseniorské vzdelávanie

Andragogička: Ak sa v staršom veku človek niečoho vzdá, je to už navždy

Doc. PhDr. Rozália Čornaničová, CSc. dlhé roky pracovala ako vysokoškolská pedagogička na Katedre andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Prinášame rozhovor s ňou.